تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 11:59 | نویسنده : IT


باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

برنامه امتحانات سوم راهنمایی تحصیلی

خرداد ماه 1391

روز

تاریخ امتحانات

مواد درسی

ساعت امتحان

دوشنبه

1/3/91

ریاضی

ساعت شروع امتحانات 8 صبح

 

چهارشنبه

3/3/91

تعلیمات دینی

شنبه

6/3/91

زبان خارجی

یکشنبه

7/3/91

آیین نگارش و انشا

دوشنبه

8/3/91

تعلیمات اجتماعی

سه شنبه

9/3/91

قرآن

چهارشنبه

10/3/91

جغرافیا

سه شنبه

16/3/91

علوم تجربی

چهارشنبه

17/3/91

املای فارسی

شنبه

20/3/91

تاریخ

دوشنبه

22/3/91

عربی

سه شنبه

23/3/91

آمادگی دفاعی

چهار شنبه

24/3/91

حرفه و فن

 

یادآوری:

امتحانات راس ساعت 8 صبح بر گزار می گردد . و حضور دانش آموزان 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در مدرسه الزامی است.

غیبت غیر موجه به منزله صفر تلقی می شود .

امتحانات دروس شفاهی در کلاس توسط دبیر مربوطه بر گزار می گردد.

همراه داشتن و الصاق کارت ورود به جلسه به سمت چپ سینه الزامی است .

مدرسه راهنمایی هجرت

دریافت كد ساعت
امکانات وب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ